menu
newest
displaying ... of 132 postings<<<<< prev1 to 100 of 132 next >

39 Hi 39 (Hawaii) pic [xundo]

Recurring Movie Date (Honolulu) [xundo]

Lets enjoy whats left of Summer! (big island) [xundo]

Friends and more (oahu) [xundo]

24 Seeking intellectual men 24 [xundo]

re:active vegan .. (maui) [xundo]

33 Broken and lonely 33 pic [xundo]

professional tree hugging dirt worshiper seeks dancing genius (3rd planet from the sun) [xundo]

QUESTION ? [xundo]

33 why not 33 (big island) [xundo]

Ya no hay romance? (West Meridian Blvd) [xundo]

35 Friends first 35 (Oahu) [xundo]

Looking for a partner in crime [xundo]

on my way (N Grace County) [xundo]

A nice guy :) (East Buck Blvd) [xundo]

fwb dinner whatever (West Sioux Blvd) [xundo]

59 Seeking the Faithful Christian & Sincere Honest Man. Age55~69. 59 (Honolulu) pic [xundo]

32 Let's give it a try 32 pic [xundo]

31 Lets meet up 31 pic [xundo]

miss having a military black bf (Windward) [xundo]

Fun, Good Character (Nice) [xundo]

27 No labels 27 [xundo]

just need a friend (Kauai) [xundo]

27 Looking for a new friend ;) 27 [xundo]

Good man (W Allen Ave) [xundo]

40 in search of nice, mature, single guy - w4m 40 (Honolulu) [xundo]

bbw looking to mingle (Oahu) [xundo]

55 Seeking a Christian man or an alpha male 55 (Oahu) pic [xundo]

35 Life Should B Simple 35 pic [xundo]

57 attractive french swiss lady 57 (waikiki) [xundo]

27 Seeing what's out there 27 (Oahu) [xundo]

55 Woman seeking a special man 55 (Honolulu) [xundo]

23 looking for a boyfriend/husband 23 (ewa) [xundo]

55 White BBW for dating, any race 55 (Maui) [xundo]

40 Seeking Masculine Sexy & Grounded 40 (maui) [xundo]

20 Hey What's New? 20 (Ewa Beach) pic [xundo]

43 The one 43 (Hanamaulu) [xundo]

28 Can you Handle The Curves ? 28 (Kona) [xundo]